Uzm. Dr. Mehmet Ali Malkoç

.
Konuşmacı
Uzm. Dr. Mehmet Ali Malkoç
Oturum İsmi
Adli Tıp Vakalarında Cinsel Şiddet
Özgeçmiş
2002 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi macerasını öncelikle karaciğer sirozu tanısı alarak daha sonra da karaciğer nakli olmasından ötürü ancak 2009’da başarıyla tamamlayabilmiştir. Verdiği bu zorlu yaşam mücadelesinin hemen ardından 2010’da İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başlamış ve ihtisasını tamamlamıştır. 2012 yılında Almanya’da Freiburg Albert-Ludwigs Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü‘nde gözlemci biliminsanı olarak çalışan Malkoç, aynı zamanda Adli Tıp Uzmanları Derneği’nde (ATUD) 2011-2019 yılları arasında yedek yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Ekim 2019’da da Asil Yönetim kurulu üyesi seçilerek dernekteki görevine halen devam etmektedir. Çocuk korunması, çocuk hakları, psikolojik travma, şiddet, cinsel istismar ve daha birçok konu üstüne ulusal / uluslararası, Türkiye’de ve Almanya’da birçok kongre ve sempozyuma katılmış ve yayında bulunmuştur.