Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım

.
Konuşmacı
Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım
Oturum İsmi
PANEL:Tıp ve Psikiyatride Stigmatizasyon
Özgeçmiş
1997 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Bakırköy Ruh sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistanlık eğitimine başladı,Haziran 2002’de psikoterapi birime başasistan olarak atandı. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Fizyoloji doktora eğitimini tamamlayarak Fizyoloji Bilim Doktoru oldu. 2016’da Bakırköy Travma Terapileri Grubunu kurdu. Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Nöropsikiyatri Derneği gibi çeşitli meslek derneklerinin bilimsel grupları ve seçilmiş kurullarında görev aldı. KORDEP ve RUHSAD hatlarında koordinatör olarak görev yaptı. 2002 yılında Nevroz kliniğine başasistan olarak atanması ile psikoterapi alanında eğitici/uygulayıcı olarak çalışmaya başladı. 2002-2006 yıllarında Panik Bozukluk, Ergen Polikliniği ve Cinsel İşlev Bozuklukları poliklinik sorumlusu oldu.2005 yılında Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği’nde Eğitmen Terapist olarak kabul edildi. Türkiye’nin ilk toplum psikiyatrisi merkezinin kurucusu ve koordinatörü oldu. 2012 yılından beri Bakırköy Psikoterapi Eğitim ve Tedavi Merkezi koordinatörü olarak uzmanlık eğitiminde psikoterapi eğitimleri vermektedir. Halen CETAD başkanı ve eğiticisi, Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü eğiticisi, Türkiye Psikiyatri Derneği Psikodinamik Yönelimli Destekleyici Psikoterapiler eğiticisi ve eğitim koordinatörüdür.