Prof. Dr. Korkut Ulucan

.
Konuşmacı
Prof. Dr. Korkut Ulucan
Oturum İsmi
PANEL: Suçlu Genetiği & Psikolojisi
Özgeçmiş
Prof. Dr. Korkut Ulucan 1999 yılında Marmara Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği’nden mezun olmuştur.
Yine aynı üniversitenin Tıbbi Biyoloji ve Genetik bölümünde 2003 ve 2009 yıllarında sırasıyla Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır.
2009-2012 yılları arasında biyoteknoloji firmalarında danışmanlık yaptıktan sonra Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde 2012 yılınan itibaren öğretim üyeliği yapmaktadır. 2014 senesinde “Moleküler Genetik” doçentliğini almıştır. Kendisinin Moleküler Genetik üstüne oldukça kıymetli çalışmaları bulunmakla birlikte suçlu geni var mıdır ve genetik faktörlerin şiddete eğilimi hakkında da konuşmaları medyada yer edinmiştir.