Doç. Dr. Murat Nihat Arslan

.
Konuşmacı
Doç. Dr. Murat Nihat Arslan
Oturum İsmi
Otopsi & Kadavra İnceleme Yöntemleri
Özgeçmiş
Bugüne kadar Adli Bilimler üzerine birçok yayını ve kitabı bulunan Doç. Dr. Murat Nihat Arslan, 2003 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Ardından 2005 yılında Adli Tıp Kurumu’nda asistanlığına başlayıp 2009 yılında adli tıp ihtisasını tamamlamıştır. Hemen sonrasında, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nde göreve başladı. Halen Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nde doçent doktor olarak çalışmaktadır. 2017-2022 yılları arasında da Kurum’da Morg Departmanı Başkanlığı’nı yürütmüştür. Adli Tıp Uzmanı ve Kan Lekesi Model Analisti olan Arslan’ın ders kitabı niteliğindeki “Adli Otopsi El Kitabı: Temel Yaklaşım Algoritmaları ve Otopsi Tekniği” kitabı da oldukça dikkat çekmiş ve beğenilmiştir.