Tıp Öğrencileri Sempozyumu her yıl, yılda bir defa Türk Tıp Öğrencileri Birliği tarafından düzenlenir. Sempozyum, gerçekleştirildiği yıl itibariyle ülkemiz ve dünya gündemine paralel olarak, tıp fakültesi öğrencilerinin görüş beyanında bulunmak istedikleri yeni bir tema çerçevesinde düzenlenir. Sempozyum’un temel amacı, belirlenen tema dâhilinde, tıp fakültesi öğrencilerinin birlik olma bilincini pekiştirmek ve temsiliyetine katkıda bulunmaktır. Bu etkinlik oldukça geniş bir kitleye hitap etmektedir. Türk Tıp Öğrencileri Birliği bünyesinde 92fakülteden temsiliyet gösteren tıp öğrencileri haricinde diğer öğrenci ve gençlik kuruluşları, komşu ülkelerimizde yer alan birliklerimizden de katılımcılarımız bulunmaktadır. Tıp Öğrencileri Birliği Sempozyumu’nda, tıp öğrencileri tarafından seçilen , bir önceki yılın en sevilen sanatçıları, şarkıları, dizileri, spor programları, kitapları dahil olmak üzere ; alanlarında en iyi performansı gösteren sanatçılarımıza, sporcularımıza ve çeşitli kurumlara ödüller verdiğimiz Enler Töreni de gerçekleşmektedir. Bu sene 9. Tıp Öğrencileri Sempozyumunda özel olarak "Pandeminin Enleri Töreni" gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda her yıl düzenlenen büyük organizasyonlardan biri olan Tıp Öğrencileri Sempozyumunun sürekliliğini korumayı amaçlıyoruz. Katılımcıların kendi fikirlerini yansıtarak donanım kazanacağı ve birlik olma bilincinin pekişeceği Sempozyum’da gönüllerimizi her yıl görmeyi hedefliyoruz.

Acil Tıp; temel görevi, beklenmeyen bir sağlık probleminde veyayaralanma durumunda, hastayı değerlendirmek, tanımak,tedavi etmek ve korumak olan bir uzmanlık dalıdır. Acil tıpuzmanlığı, acil servisler, hastane öncesi acil yardım, ilkyardım,afet organizasyonu gibi kavramları da içine alır.

Afet yönetimi ise afetlere hazırlık, afetlerden sonra müdahale etme ve iyileştirme gibi çalışmaların tümünde yapılması gereken faaliyetlerin, toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi, gerekli mevzuat ve kurumsal yapılanmaların oluşturulması veya yeniden düzenlenmesi ve etkin ve verimli bir uygulamanın sağlanabilmesi için toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla kaynaklarının, bu ortak amaçlar doğrultusunda yönetilmesi şeklinde ifade edilmektedir.
Afet tıbbı uzmanları, afetin etki ettiği alanındaki acil durum yönetimi uzmanlarına, hastanelere, sağlık tesislerine, toplumlara, kurum ve kuruluşlara tıbbın ilkeleri ve uygulamaları hakkında rehberlik ve uzmanlık sağlar.

Sempozyumumuzda sizleri neler bekliyor?

  • Afet tıbbının afet öncesi ve sonrasında yapması gerekenleri öğreneceğimiz
  • Hızlı karar vermemiz gereken durumlarda nasıl karar vermemiz gerektiği hakkında fikir sahibi olacağımız
  • Kritik hasta bakımı, doğa tıbbı, afet tıbbı, toksikoloji travma gibi konuları irdeleyeceğimiz
  • Alanında uzman hekimlerden ve kuruluşlardan hem tecrübe hem bilgi aktarımı alacağımız bir sempozyum bizleri bekliyor.